CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/137 - Sept. 21, 2021

İki Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Elde Edilen Kazançlarda Stopaj ve Vergi Oranı %0

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/137 - 21 September 2021

İki Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Elde Edilen Kazançlarda Stopaj ve Vergi Oranı %0

04.09.2021 tarih ve 31588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinde değişiklik yapılarak Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı tevkifat ve beyan halinde uygulanacak vergi oranları revize edilmiştir.

 

Yapılan değişiklik uyarınca, 4 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

 

  • Hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından (eski düzenlemede “belgelerinden” ibaresi geçiyordu) elde edilen kazançlar için stopaj oranı %0,
  • Altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için (eski düzenlemede sadece “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar” ibaresi geçiyordu) stopaj oranı %0,
  • Hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından (eski düzenlemede “belgelerinden” ibaresi geçiyordu) elde edilen kazançlar için vergi oranı %0,
  • Altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için (eski düzenlemede sadece “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar” ibaresi geçiyordu) vergi oranı %0 olarak tespit edilmiştir.

 

4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir