CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2020/37 - April 9, 2020

İnteraktif Vergi Dairesi’nde Ana Faaliyet Koduna İlişkin İtiraz Dilekçesi Verilmesi Mümkün Hale Getirilmiştir

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2020/37 - 09 April 2020

İnteraktif Vergi Dairesi’nde Ana Faaliyet Koduna İlişkin İtiraz Dilekçesi Verilmesi Mümkün Hale Getirilmiştir

İnteraktif Vergi Dairesi’nde yapılan değişiklik ile 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında “Mücbir Sebep Durum Sorgusu” ile birlikte “Ana Faaliyet Koduna İlişkin İtiraz Dilekçesi” vermek mümkün hale getirilmiştir. Söz konusu itiraz; mükellefin ana faaliyet kodunun hatalı olması, fiilen başka bir faaliyet alanında iştigal etmesi ya da diğer gerekçeler ile yapılabilmekte ve dilekçenin ekleri elektronik ortamda yüklenebilmektedir. Böylece COVID-19 salgını nedeniyle vergi dairesine gidilmesine ihtiyaç duyulmaksızın bahse konu itiraz dilekçelerinin internet üzerinden verilebilmesi imkânı sağlanmıştır.

 

Danışmak istediğiniz konularda her zaman bize ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi