CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/144 - Oct. 3, 2021

KDV İade Taleplerinde Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV’nin Ödenmiş Olması Hükmüne İlişkin Yürütmenin Durdurulması Kararı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/144 - 03 October 2021

KDV İade Taleplerinde Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV’nin Ödenmiş Olması Hükmüne İlişkin Yürütmenin Durdurulması Kararı

Bilindiği üzere, 16 Şubat 2021 Tarihli ve 31397 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 35 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Tebliği ile kısmi tevkifat uygulamalarına ilişkin oran ve kapsam konularında bazı değişiklikler yapılmış ve iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmişti.

 

Danıştay 4. Dairesi E.2021/2647 sayılı 09.09.2021 tarihli kararında söz konusu değişiklik düzenlemesinin yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar vermiştir.

 

Yürütmenin durdurulması kararı uyarınca, iade taleplerinin sonuçlandırılmasında 35 Sıra No.lu Tebliğ değişikliğinden önceki düzenleme hükümleri uygulanacak olup; alıcı tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan ve tahakkuk edilen KDV'nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır. 

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.