CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/127 - Aug. 1, 2021

Kira Ödemelerinde Stopaj İndirimi 30 Eylül 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/127 - 01 August 2021

Kira Ödemelerinde Stopaj İndirimi 30 Eylül 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

30.07.2021 tarih ve 31553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddelerinde yer alan stopaj oranlarına ilişkin 2009/14592 ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarının eki Kararlarda değişiklik yapılmıştır. Bahse konu değişiklik ile 02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde 31 Temmuz 2021 tarihine kadar tevkifat oranında indirim yapılan kira ödemelerinin süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Yapılan süresi uzatımı ile 30 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli olacak stopaj oranları aşağıda belirtilmiştir.

 

  • Gayrimenkul sermaye iradı kapsamındaki mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %10,
  • Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10,
  • Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10,
  • Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10.

 

Bahse konu değişiklikler, 1 Ağustos 2021 tarihi ile 30 Eylül 2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasındaki nakden veya hesaben yapılan ödemelerde uygulanmak üzere 30 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nı indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

 

Dokümanı İndir