CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/036 - Feb. 21, 2021

Kıymetli Madenlerin İthalatında Değişiklikler

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/036 - 21 February 2021

Kıymetli Madenlerin İthalatında Değişiklikler

19.02.2021 tarih ve 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3557 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yürürlüğe konulmuştur. Bahse konu Kararda öne çıkan hususlar özet olarak aşağıda paylaşılmıştır.

 

  • Bilindiği üzere, kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dâhilinde Türkiye'ye ithali ve ihracı serbesttir. Yeni düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenleme konusunda yetkilendirilmiştir.
  • Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali serbest hale getirilmiştir. Ancak, Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilenler dâhil olmak üzere standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ve Dâhilde İşleme Rejimi Kararı haricinde gerçekleştirilen standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı işlenmemiş kıymetli maden ithaline ilişkin istisnaları belirleme konusunda yetkilendirilmiştir.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı ihtiyaç duyulması halinde standart işlenmemiş kıymetli madenlerin yolcu beraberinde yurda getirilmesine ilişkin düzenleme konusunda yetkilendirilmiştir.

 

Söz konusu değişiklikler 19 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.

 

3557 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nı indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir