CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/044 - March 7, 2021

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/044 - 07 March 2021

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik

06.03.2021 tarih ve 31415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği” nde değişiklik yapılmıştır.

 

Yapılan değişiklik uyarınca 6 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Geri Ödemeli Destek”; “Destek programları kapsamında işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmek üzere; İcra Komitesince belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda teminat karşılığında ve/veya teminat alınmaksızın sağlanan destek” olarak tanımlanmıştır. Geri ödemeli desteğin değişiklik öncesindeki tanımında, yalnızca teminat karşılığında destek imkânı söz konusu idi.

 

Bahse konu yönetmeliğin tam metine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210306-2.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.