CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/032 - Feb. 14, 2021

Kotasyon Yönergesinde Değişiklik

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/032 - 14 February 2021

Kotasyon Yönergesinde Değişiklik

Kotasyon Yönergesinde Değişiklik

 

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nun 05.02.2021 tarihinde aldığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.02.2021 tarihinde onayladığı Kotasyon Yönergesinin 8 inci maddesindeki değişiklik Borsa İstanbul’un resmi internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

 

Söz konusu değişiklik ile “Halka arz edilen payların piyasa değeri” şartı;

 

  • Alt Pazar için 40 milyon TL’ye (değişiklik öncesi 20 milyon TL idi),
  • Ana Pazar için 75 milyon TL’ye (değişiklik öncesi 50 milyon TL idi),
  • Yıldız Pazar için 300 milyon TL’ye (değişiklik öncesi 200 milyon TL idi), yükseltilmiştir.

 

Değişiklik sonrası güncel kotasyon şartlarına ilişkin tablo aşağıda gösterilmiştir.

 

 

Yıldız Pazar

Ana Pazar

Alt Pazar

Halka arz edilen payların piyasa değeri

Asgari 300.000.000 TL

Asgari 75.000.000 TL

Asgari 40.000.000 TL

Halka arz edilen payların nominal değerinin sermayeye asgari oranı

%15

%20

%25

Bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablolarında dönem kârı olması

Son 2 yıl

Son 2 yıl

Son 2 yıl

Bağımsız denetimden geçmiş en son finansal tablolardaki Özsermaye / Sermaye Oranı

1'den büyük

1'den büyük

1,25'den büyük

 

Ayrıca Yıldız Pazar için yapılan kotasyon başvurusunda halka arz sonrasında “halka arz edilen payların piyasa değeri” şartı olarak asgari 500 milyon TL’nin sağlanamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

 

Borsa İstanbul’un 2021/7 sayılı duyurusunu indirmek için buraya tıklayınız.

 

Kotasyon Yönergesinin güncel halini indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.