CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/099 - June 5, 2021

Kredi Kullanan Bazı Şirketlerin Derecelendirme Notu Alması Zorunluluğu 31.12.2021 Tarihine Uzatıldı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/099 - 05 June 2021

Kredi Kullanan Bazı Şirketlerin Derecelendirme Notu Alması Zorunluluğu 31.12.2021 Tarihine Uzatıldı

27.05.2021 tarih ve 9590 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Kararı uyarınca bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dâhil, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 500 milyon TL ve üzerinde olan bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021 tarihine kadar Kurulca yetkilendirilmiş bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alması zorunluluğu belirli koşullar çerçevesinde ertelenmiştir.

 

BDDK Kararı uyarınca; pandemi şartları, mevcut süre ve kaynak kapasitesi göz önünde bulundurularak; kredi tahsis süreçlerinin aksamaması ve ilgili şirketlerin katlanacağı derecelendirme hizmeti maliyetlerinin zamana yayılabilmesi amacıyla,  derecelendirme yükümlülüğü kapsamındaki şirketlerin kredi tahsisi için 31.08.2021 tarihine kadar yetkili derecelendirme kuruluşu ile sözleşme imzalanmış olması ve söz konusu süre içerisinde yapılmış olan derecelendirme taleplerine yönelik hazırlanacak derecelendirme raporunun 31.12.2021 tarihine kadar tamamlanması şartıyla; henüz derecelendirme raporu hazırlanmamış olsa da, sözleşme yapıldığını ispat edecek bir belge alınarak kredi kullandırımına 31.12.2021 tarihine kadar devam edilebilmesine olanak tanınmasına izin verilmiş ve derecelendirme notunun kredi kullandırım anında değil kredi limit tahsisi aşamasında ibraz ve talep edilmesi uygun görülmüştür.

 

9590 sayılı BDDK Kararını indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir