CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2022/110 - July 27, 2022

Kur Korumalı Mevduat Uygulamasında Süre Uzatımı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2022/110 - 27 July 2022

Kur Korumalı Mevduat Uygulamasında Süre Uzatımı

27.07.2022 tarih ve 31905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların 30 Haziran 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Değişiklik öncesinde 7407 sayılı Kanun ile kurumların, 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar istisna kapsamında idi. Bu çerçevede uygulamaya yön verecek hükmün güncel hali şu şekildedir;

 

“Kurumların 31 Haziran 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.”

 

Söz konusu geçici 14 üncü madde uyarınca, Cumhurbaşkanı’nın kurumların 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraları da istisna kapsamına alma yetkisi bulunmakta olup, bahse konu yetkinin ilgili dönemde kullanılması halinde tarafımızca ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

 

5872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220727-1.pdf

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.