CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2024/32 - May 2, 2024

Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Tevkifat Oranlarında Değişiklik

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2024/32 - 02 May 2024

Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Tevkifat Oranlarında Değişiklik

Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Tevkifat Oranlarında Değişiklik

 

01.05.2024 tarih ve 32533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı menkul sermaye iratlarına ilişkin tevkifat oranları değiştirilmiştir.

 

Yapılan değişiklikler sonrası güncel tevkifat oranları ve geçerlilik süreleri aşağıda belirtilmiştir.

 

31.07.2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 01.05.2024 tarihi ile 31.07.2024 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına aşağıda yer alan oranlar uygulanır.

 

Mevduat faizlerinden;

 

i)Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %7,5 (değişiklik öncesinde %5 idi),

ii)1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %5 (değişiklik öncesinde %3 idi),

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5, (değişiklik öncesinde %0 idi) 

iv)Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

v)Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0,

vi)Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0,

 

 Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

 

 i)Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %7,5 (değişiklik öncesinde %5 idi),

ii)1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %5 (değişiklik öncesinde %3 idi),

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5 (değişiklik öncesinde %0 idi),

iv)Kur korumalı katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0,

v)Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.

 

01.05.2024 tarihi ile 31.07.2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan oranlar uygulanır.

 

i)Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %7,5 (değişiklik öncesinde %5 idi),

ii)Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5, (değişiklik öncesinde %3 idi),

iii)Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %2,5 (değişiklik öncesinde %0 idi),

iv)6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %7,5 (değişiklik öncesinde %5 idi),

v)1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5 (değişiklik öncesinde %3 idi),

vi)1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %2,5 (değişiklik öncesinde %0 idi).

 

 

 

01.05.2024 tarihi ile 31.07.2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında ‘’döviz’’ ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, %7,5 oranında tevkifat uygulanır.

 

01.05.2024 tarihi ile 31.07.2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara, %0 oranında tevkifat uygulanır.

 

01.05.2024 tarihi ile 31.07.2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara, %7,5 oranında tevkifat uygulanır.

 

8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240501-1.pdf

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.