CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2020/36 - April 7, 2020

Mücbir Sebep Kapsamında Olan ve Kapsama Alınmak İçin Başvuru Yapan Mükelleflere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama İç Genelgesi

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2020/36 - 07 April 2020

Mücbir Sebep Kapsamında Olan ve Kapsama Alınmak İçin Başvuru Yapan Mükelleflere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama İç Genelgesi

Gelir İdaresi Başkanlığı, 03.04.2020 tarihinde 2020/3 sayılı Uygulama İç Genelgesi’ni yayımlanmıştır. Söz konusu İç Genelge ile COVID-19 salgını kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler, mücbir sebep dönemine isabet eden yükümlülüklere yönelik açıklamalar, mükelleflerin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespit edilmesine yönelik başvuruların şekli, komisyonların kurulması ve çalışma usul ve esasları ile 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin uygulamasına ilişkin diğer diğer usul ve esaslar hakkında detaylı bilgiler paylaşılmıştır.

 

Bahse konu Uygulama İç Genelge’sine yönelik sirkülerimize PDF formatında aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

Dokümanı İndir