CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/051 - March 18, 2021

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Değişiklik

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/051 - 18 March 2021

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 16.03.2021 tarih ve 180199 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Genelgenin “Yurt Dışından Kredi Alınması” bölümünde yer alan “Genel Esaslar” kenar başlıklı 19 uncu maddesi ile “Yurda Getirilmeden Kullanılabilen Krediler” kenar başlıklı 22 inci maddesinde yapılmıştır. Bahse konu değişiklikler özet olarak şu şekildedir;

 

  • Bankalar, nezdinde bulunan Türkiye’de yerleşik kişilere ait döviz ve Türk lirası tevdiat/mevduat hesaplarına yurt dışından gönderilen bedellere ilişkin “Swift” mesajlarında Türkçe veya yabancı bir dilde söz konusu bedelin kredi olduğuna dair herhangi bir ibare bulunup bulunmadığını kontrol eder.
  • Bankalar yurt dışından kullanılan kredilerin bu Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde belirtilen genel kurallara (Madde 14) uyumunu kontrol etmekle yükümlüdür. Bu çerçevede, yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm döviz tutarları ile 250.000 TL veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm Türk lirası tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla ilgili firmadan yazılı beyan alınır.
  • Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışında yerleşik kişilerden temin edilen kredilerin refinansmanı amacıyla aynı kişilerce yurt dışından temin edilen kredilerin doğrudan bu kredilerin geri ödemesinde kullanılması halinde yurt dışından alınan kredinin Türkiye’deki bir banka aracılığı ile yurda getirilerek kullanılması şartı aranmayacaktır.
  • Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışında yerleşik kişilerden temin edilen kredilerin refinansmanı amacıyla aynı kişilerce yurt dışından temin edilen kredilerin doğrudan bu kredilerin geri ödemesinde kullanılmayan kısmının Türkiye’deki bir banka aracılığı ile yurda getirilerek kullanılması zorunludur. Ayrıca, söz konusu kredi bedelinin yurda getirilmeyen kısmı için firmanın bu bedelin yurt dışında yerleşik kişilerden temin edilen kredilerin refinansmanı amacıyla kullanıldığını belirten yazılı beyanı alınacaktır.

 

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin güncel halini indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir