CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/123 - July 28, 2021

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı Açıldı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/123 - 28 July 2021

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK’ın resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların, müşteri firmalar ile ortak başvuru yapabilecekleri 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı 2021 yılı 2. Çağrısı açılmıştır.

 

Söz konusu Çağrının özellikleri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir;

 

 • Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinde pazar araştırması ve teknik yapılabilirlik incelemesinin de sunulması gerekmektedir.
 • Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır. Müşteri Kuruluş KOBİ ya da Büyük ölçekli olabilir. Bu şartları sağlayan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.
 • Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer almaz.
 • 2021 yılı 2. Dönem Sipariş Ar-Ge çağrısına ait projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 75.000.000 TL olacaktır.
 • Başvurulan projelerin bütçesi en fazla 2.500.000 TL olacaktır.
 • Proje süresi toplamda en fazla 36 ay olacaktır.
 • Ürün/Süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi 24 ay aşılmaz.
 • Ticarileşme aşaması 12 aydan daha kısa planlanmayacaktır.
 • Personel giderleri, seyahat giderleri, danışmanlık giderleri, hizmet alımı giderleri, alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri, malzeme ve sarf giderleri ile Müşteri Kuruluşun yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan yalnızca 1 proje personelinin giderleri desteklenir.
 • Genel gider desteği verilmez.
 • Ticarileşme aşamasına ait giderler desteklenmez.
 • Müşteri kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda Tedarikçi Kuruluş tarafından beyan edilen giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verir.
 • Müşteri Kuruluş harcama ve giderler ile proje faaliyetlerinin uygunluğunu dönemsel olarak değerlendirir ve Tedarikçi Kuruluş ile mutabık kaldıktan sonra TÜBİTAK'a sunulacak dönemsel harcama tutarını belirler. Müşteri Kuruluş dönemsel harcama tutarının %40’ını Mali Müşavir (MM) raporu tarihine kadar Tedarikçi Kuruluşun banka hesabına yatırır, ardından dönem raporu TÜBİTAK’a sunulur. TÜBİTAK dönem raporunu değerlendirir ve Tedarikçi Kuruluş ve Müşteri Kuruluş için Kabul Edilen Harcama Tutarlarını belirler.
 • Bu çağrı kapsamında TÜBİTAK ön ödeme yapmaz.
 • Proje başvuruları tek aşamalı yapılacaktır.
 • Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapar. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olur.
 • Çağrının Açılış Tarihi: 12 Temmuz 2021
 • Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi: 15 Ekim 2021, Saat: 17:30
 • Proje Başvurularının PRODİS Üzerinden Alınması: 16 Ağustos 2021
 • Çağrı Kapanış Tarihi: 28 Ekim 2021, Saat 23:59

 

İhracat Odaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı ile BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı eş zamanlı olarak açılmış olup bahse konu çağrılara ilişkin detaylı bilgilere https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1707-siparise-dayali-ar-ge-projeleri-icin-kobi-destekleme-cagrisi adresinden ulaşılabilir.

 

Sipariş Ar-Ge 2021-2 çağrısı duyurusuna ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir