CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/154 - Oct. 25, 2021

Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi Broşürü Yayınlandı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/154 - 25 October 2021

Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi Broşürü Yayınlandı

14.10.2021 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde, “Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi Broşürü” yayınlanmıştır.  

 

Söz konusu broşürde aşağıdaki soruların cevapları Başkanlık tarafından verilmiştir.

 

 • Yeniden Değerleme Yapabilecek Mükellefler Kimlerdir?
 • Yeniden Değerleme Hükümlerinden Hangi Mükellefler Yararlanamazlar?
 • Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulabilecek Varlıklar Nelerdir?
 • Yeniden Değerleme İçin Esas Alınacak Değer Nedir?
 • Eksik Amortisman Ayrılması Durumunda Yeniden Değerleme Nasıl Yapılır?
 • Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetleri Yeniden Değerlemek Zorunlu Mudur?
 • Ne Zamana Kadar Yeniden Değerleme Yapılabilir?
 • Yeniden Değerleme Yapmak İçin Kullanılacak Oran Nedir?
 • Yeniden Değerleme Sonrası Ortaya Çıkan Değer Artışı Nasıl Hesaplanacaktır?
 • Hesaplanan Değer Artışı ve Yeniden Değerleme İşlemleri Kayıtlarda Nasıl Gösterilecektir?
 • Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulan İktisadi Kıymetlerin Elden Çıkarılmasının Sonuçları Nelerdir?
 • Verginin Beyanı ve Ödemesi Nasıldır?
 • Ödenen Verginin Mahsup/Gider İmkânı Var Mıdır?
 • Verginin Zamanında Beyan Edilmemesi veya Ödenmemesinin Sonuçları Nelerdir?
 • Vergi Ödeme Kanalları Nelerdir?

 

Bahse konu broşüre ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir