CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2022/105 - July 21, 2022

Tecil Faizi Oranı Yıllık %24’e Yükseltildi

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2022/105 - 21 July 2022

Tecil Faizi Oranı Yıllık %24’e Yükseltildi

21.07.2022 tarih ve 31899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 6 ile kamu borcunun vadesinde ödenememesi halinde ve haciz uygulamasının borçluyu çok zor duruma düşürmesi durumunda, belirli şartlarda teminat karşılığında söz konusu amme alacağının taksitlendirilmesinde uygulanan tecil faizi oranı %60 oranında bir artışla, %15’ten %24’e yükseltilmiştir.

 

Bahse konu oran 21 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına uygulanacaktır.

 

6 No.lu Tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220721-24.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.