CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2020/136 - Oct. 18, 2020

Teknopark ve Ar-Ge & Tasarım Merkezleri Uzaktan Çalışma Mevzuatında Değişiklik

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2020/136 - 18 October 2020

Teknopark ve Ar-Ge & Tasarım Merkezleri Uzaktan Çalışma Mevzuatında Değişiklik

7254 sayılı “Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, 16.10.2020 tarih ve 31276 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Söz konusu yasanın 11 inci maddesi, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren şirketler açısından önem arz etmektedir. Bahse konu madde ile 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde revizyona gidilmiş ve Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yürütülen faaliyetlere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı’na verilen yetkinin başlangıç tarihi ile süresi değiştirilmiş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın süre uzatma yetkisi kaldırılmıştır.

 

İlgili kanun maddesinin güncel hali şu şekildedir;

 

“28.02.2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına; 26.06.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine 11.10.2020 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilir. İzin verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilir.

 

7254 sayılı Kanuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201016M1-1.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi