CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2020/137 - Oct. 21, 2020

Teknopark ve Ar-Ge & Tasarım Merkezleri Uzaktan Çalışma Süresi Uzatıldı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2020/137 - 21 October 2020

Teknopark ve Ar-Ge & Tasarım Merkezleri Uzaktan Çalışma Süresi Uzatıldı

Bilindiği üzere, Covid-19 salgını nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge & Tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin bölge ve merkez dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, bu kapsamda çalışan personelin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirilmesi kaydıyla izin verilmiş böylece ilgili mükelleflerin 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar çerçevesindeki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen kapsamda yararlanmaya devam etmesine sırasıyla; 30 Haziran 2020, 31 Temmuz 2020, 31 Ağustos 2020, 30 Eylül 2020 ve son olarak 10 Ekim 2020 tarihine kadar imkân tanınmıştı.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı bilgilendirme ile 10 Ekim 2020 tarihinde sona ermiş olan uzaktan çalışma süresinin, ilgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 40’ını geçmemek veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 40’ını aşmamak şartıyla 11-31 Ekim 2020 tarihleri arasında uzatılmasına karar verilmiştir.

 

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanabilmek için Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Ar-Ge & tasarım merkezleri dışında çalışan personele ve bölge & merkez dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına (sistem üzerinde dışarda geçirilen süre ile ilgili olarak “COVID-19” seçeneğinin tercih edilmesine) devam edilecektir. Bunun dışında 4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar ve ilgili yönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.

 

İlgili kanun maddesinin güncel hali şu şekildedir;

 

“28.02.2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına; 26.06.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine 11.10.2020 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilir. İzin verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilir.

 

7254 sayılı Kanuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201016M1-1.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.