CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2022/103 - July 21, 2022

Teknopark ve Ar-ge & Tasarım Merkezlerinde İstisna Kapsamında Bölge & Merkez Dışında Geçirilebilecek Sürenin Oranı %75’e Yükseltildi

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2022/103 - 21 July 2022

Teknopark ve Ar-ge & Tasarım Merkezlerinde İstisna Kapsamında Bölge & Merkez Dışında Geçirilebilecek Sürenin Oranı %75’e Yükseltildi

21.07.2022 tarih ve 31899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oranın, 31 Aralık 2023 tarihine kadar %75 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Değişiklik öncesinde bahse konu oran 31 Aralık 2022 tarihine kadar %50 idi.

 

5806 sayılı Karara ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220721-6.pdf

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.