CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2020/39 - April 14, 2020

Torba Yasa Tasarısının Değişen Haliyle Ticaret ve Vergi Mevzuatına Etkileri (DİKKAT! TASARI HENÜZ YASALAŞMAMIŞ VE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMAMIŞTIR)

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2020/39 - 14 April 2020

Torba Yasa Tasarısının Değişen Haliyle Ticaret ve Vergi Mevzuatına Etkileri (DİKKAT! TASARI HENÜZ YASALAŞMAMIŞ VE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMAMIŞTIR)

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi 14 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmuştur.  Bu haliyle yasa taslağı çok sayıda mevzuata ilişkin düzenleme ve değişiklikler içermektedir. Consulta tarafından söz konusu tasarının iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatını ilgilendiren hükümlerindeki değişiklikler farklı bir sirküler ile mükelleflerimiz ile paylaşılmış olup, bu sirküler ile bahse konu tasarının güncel haliyle ticaret ile vergi mevzuatına ilişkin öne çıkan hükümleri ele alınmıştır.

 

Söz konusu tasarının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte değişen mevzuat hükümleri sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.

 

Sirkülerimize ve yasa tasarısının tam metnine ulaşmak için aşağıdaki dokümanı indiriniz.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

Dokümanı İndir