CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2020/38 - April 9, 2020

Torba Yasa Tasarısının Ticaret ve Vergi Mevzuatına Etkileri

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2020/38 - 09 April 2020

Torba Yasa Tasarısının Ticaret ve Vergi Mevzuatına Etkileri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi taslağı, görüş alınmak üzere sivil toplum kuruluşlarına gönderilmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. 62 maddeden oluşan yasa taslağı çok sayıda mevzuata ilişkin düzenleme ve değişiklikler içermektedir. Consulta tarafından söz konusu tasarının iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatını ilgilendiren hükümleri farklı bir sirküler ile mükelleflerimiz ile paylaşılmış olup, bu sirküler ile bahse konu tasarının ticaret ile vergi mevzuatına ilişkin öne çıkan hükümleri ele alınmıştır.

 

Söz konusu tasarının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte değişen mevzuat hükümleri sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.

 

Sirkülerimize ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

 

Dokümanı İndir