CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/188 - Dec. 31, 2021

Türk Lirası Mevduat Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/188 - 31 December 2021

Türk Lirası Mevduat Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik

31.12.2021 tarih ve 31706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2021/17 sayılı “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 2021/14 sayılı Tebliğde yer alanda bazı tanımlarda değişiklikler yapılmış ve uygulamaya ilişkin bazı hükümler değiştirilmiştir.

 

Tebliğ ile getirilen yenilikler özet olarak aşağıda belirtilmiştir.

 

  • Dönüşüm Kuru: Döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurudur.
  • Vade Sonu Kuru: Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurudur.
  • Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilir, karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmaz.
  • Vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenir.

 

31 Aralık 2021 tarihi itibariyle geçerli olacak 2021/17 sayılı Tebliğe ulaşmak aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231-21.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.