CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/161 - Nov. 22, 2021

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 2021-32/64 Sayılı Tebliğ

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/161 - 22 November 2021

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 2021-32/64 Sayılı Tebliğ

"Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/64)”, 18.11.2021 tarih ve 31663 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bilindiği üzere 12 Ekim 2021 tarihinden itibaren yetkili müesseselere gerçekleştirdikleri tüm işlemlerde müşterinin T.C. kimlik/pasaport numarasını ve/veya vergi kimlik numarasını müşteriden temin etmeleri zorunluluğu getirilmişti.

 

18 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe giren 2021-32/64 sayılı Tebliğ ile söz konusu zorunluluk 100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler ile sınırlandırılmış ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına kimlik ibrazına ilişkin işlem limitlerini belirleme yetkisi verilmiştir.

 

2021-32/64 sayılı Tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linkle tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211118-4.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.