CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2020/172 - Dec. 31, 2020

Türkiye İle Birleşik Krallık Arasında Serbest Ticaret Anlaşması İmzalandı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2020/172 - 31 December 2020

Türkiye İle Birleşik Krallık Arasında Serbest Ticaret Anlaşması İmzalandı

Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde 29 Aralık 2020 tarihinden yapılan duyuru ile Türkiye ile Birleşik Krallık arasında serbest ticaret anlaşması imzalandığı kamuoyuna bildirilmiştir. Bahse konu duyuruda;

 

  • Ülkeler arasında ikili bazda tercihli ticaret rejiminin tesis edileceği,
  • 1 Ocak 2021 tarihinde Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Gümrük Birliği ilişkisinin sona ereceği,
  • Yeni anlaşmanın herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden 1 Ocak 2021 tarihinde devreye gireceği,
  • Anlaşmanın tüm sanayi ve tarım ürünlerini içerdiği, yatırımlar ve hizmetleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmaların yapılacağı, ifade edilmiştir.

 

Konuya ilişkin olarak 30.12.2020 tarihinde Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nce önemli açıklamalar yapılmış olup, öne çıkan hususlar maddeler halinde aşağıda özetlenmiştir.

 

  • Yürürlüğe girecek Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında tercihli ticarete konu olacak eşyanın menşeinin ispatı amacıyla kullanılacak belge, tüm ihracatçıların fatura veya ilgili bir ticari belge üzerine kendi kendilerine bulunabilecekleri ve bir makam tarafından onaylanmayacak "menşe beyanı" olup, bu amaçla başka bir belge kullanılmayacaktır.
  • Eşyaya dair menşe kuralları ve işlemlerine ilişkin Yönetmelik, STA'nın yürürlüğe giriş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanacaktır.
  • 1 Ocak 2021 tarihi ile söz konusu Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarih arasında Türkiye-İngiltere STA çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen ithalat işlemleri için geçerli bir menşe beyanı ibraz edilir ise eşyaya ilişkin olarak diğer ülkelere uygulanan kanuni vergi oranı üzerinden teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi, Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından bu tür işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygun ise teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
  • 31 Aralık 2020 tarihini 1 Ocak 2021 tarihine bağlayan an itibariyle İngiltere'den Türkiye'ye sevk halinde olan veya Türkiye'ye getirilmiş olup antrepoda ya da serbest bölgeler dahil geçici depolamada bulunan ve henüz ithalat işlemleri tamamlanmamış olan eşya, İthalat Rejim Kararı'nda konuyla ilgili yapılacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak mevzuat hükümlerine uygun olarak, 1 Ocak 2021 tarihinden önce geçerli olan başta Gümrük Birliği olmak üzere tercihli tarife düzenlemelerinden faydalanabilecektir.
  • Başka bir duyuru yapılmadığı sürece, ülkemizden Kuzey İrlanda'ya söz konusu tarihi itibariyle doğrudan gerçekleştirilecek ihracata konu eşya için, ithalatçısının tercihli tarifeden yararlanmak istemesi halinde, Türkiye-İngiltere STA'da öngörüldüğü üzere menşe beyanı kullanılması gerekmektedir.

 

Söz konusu duyura ulaşmak için aşağıdaki linke, bahse konu açıklamaya ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

https://ticaret.gov.tr/haberler/turkiye-ile-birlesik-krallik-arasinda-serbest-ticaret-anlasmasi-imzalandi

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir