CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/045 - March 7, 2021

Vergi İstisnası ve Mülkiyet Hakkına Dair Anayasa Mahkemesi Kararı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/045 - 07 March 2021

Vergi İstisnası ve Mülkiyet Hakkına Dair Anayasa Mahkemesi Kararı

05.03.2021 tarih ve 31414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 03.11.2020 karar tarihli (Başvuru No: 2016/3675) Anayasa Mahkemesi (AYM) Kararı, vergi kanunları ile belirlenen istisna tutarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ ile azaltılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Somut olayda başvurucu şirketin, vergiden istisna olan teslimleri nedeniyle yüklendiği ve indirim yoluyla gideremediği katma değer vergilerine (KDV) dair iade talebi reddedilmiş ve şirket sürecin sonunda AYM’ye başvurmuştur. Anayasa Mahkemesi söz konusu Kararında; konuya ilişkin vergi mevzuatını, Anayasa’nın 35 inci maddesine yer alan “mülkiyet hakkı” ile 73 üncü maddesinde yer alan “vergi ödevi” başta olmak üzere ilgili Anayasa hükümlerini, Danıştay İçtihadını ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ek 1 No.lu Protokol ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadını; “kanunilik” ilkesi ışığında incelemiştir.

 

AYM özetle, vergi kanunları ile belirlenen istisna tutarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ ile azaltılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği yönünde değerlendirmede bulunmuş ve kararın bir örneğinin mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Danıştay 4 üncü Dairesine (E.2009/2454) ve Adalet Bakanlığına gönderilmesine karar vermiştir.

 

Söz konusu Anayasa Mahkemesi Kararı’nı indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir