CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/007 - Jan. 8, 2021

Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi Yayınlandı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/007 - 08 January 2021

Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi Yayınlandı

Bilindiği üzere, 28.11.2020 tarih ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)” ile varlık barışı uygulamasının detayları açıklanmış ve bu konuda mükelleflerimiz ile 2020/150 No.lu sirkülerimiz paylaşılmıştı. Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 93 üncü maddesinde tanımını bulan varlık barışı ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı bir rehber yayınlamıştır. Bahse konu rehberde;

  • Yurt dışı/yurt içi hangi varlıkların bildirime konu edilebileceği,
  • Düzenlemeden kimlerin yararlanabileceği,
  • Düzenlemeden yararlanma şartlarının neler olduğu,
  • Yurt dışında bulunan varlıkların nasıl bildirileceği,
  • Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesinden ne anlaşılması gerektiği,
  • Mükellefler tarafından yurt içinde bulunan varlıkların nasıl bildirileceği,
  • Bildirilen varlıkların kanuni defter kayıtlarına nasıl intikal ettirileceği,
  • Bildirime konu edilen varlıkların değeri üzerinden vergi ödenip ödenmeyeceği,
  • Düzenleme ile getirilen avantajların neler olduğu gibi genel bilgiler yer almaktadır.

 

Söz konusu rehberi indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir