CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/069 - May 3, 2021

Anayasa Mahkemesinden Damga Vergisi ve Harç Kararı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/069 - 03 May 2021

Anayasa Mahkemesinden Damga Vergisi ve Harç Kararı

28.04.2021 tarih ve 31468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2020/15 E., 2020/78 K. sayılı ve 24.12.2020 tarihli Anayasa Mahkemesi (AYM) Kararı; Damga Vergisi Kanunu’nun Ek 2 nci ve Harçlar Kanunu’nun Ek 1 inci maddelerinde yer alan, ihracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla vergiden ve harçtan istisna edilmiş olan kağıtlara ilişkindir.

 

Söz konusu Anayasa Mahkemesi Kararı ile her iki maddenin de uygulamasında önem teşkil eden “Uluslararası İhale” tanımında değişikliğe gidilmiştir. Alınan karar uyarınca; ilgili tanımda yer alan “…ve yabancı firmalarca da teklif verilen…” ibaresi tanımdan çıkarılmıştır. AYM kararı öncesi ve sonrası “Uluslararası İhale” tanımı aşağıda gösterilmiştir;

 

Karar Öncesi; “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak çıkılan ve yabancı firmalarca da teklif verilen ihaleyi, …”

 

Karar Sonrası; “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak çıkılan ihaleyi, …”

 

Anılan Karar ile “Uluslararası İhale” nin tanımında yer alan bir ihalenin uluslararası kabul edilebilmesi için aranan “yabancı firmalarca teklif verilmesi” şartı Anayasaya aykırı bulunmuştur. Böylece döviz kazandırıcı nitelikteki faaliyetlere tanınan damga vergisi ve harç istisnasından yararlanabilmek adına ihale sürecinde yabancı katılımcıların teklif verip vermediğinin bilinmesi mümkün olmadığından, bir mükellef tarafından ihalenin kazanılması halinde karşılaşacağı vergi yükünü öngörememesi sorunu ortadan kaldırılmak istenmiştir.

 

Sonuç olarak; hukuki öngörülebilirlik ve belirlilik ilkelerine ve Anayasa’nın 13, 48 ve 73 üncü maddelerine aykırı olduğu tespit edilen ibareyi içeren hükümlerin iptal edilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

 

2020/15 E. ve 2020/78 K. sayılı AYM Kararını indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir