CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2024/25 - April 6, 2024

Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri Değiştirildi

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2024/25 - 06 April 2024

Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri Değiştirildi

Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri Değiştirildi

 

06.04.2024 tarih ve 32512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile şirketler açısından bağımsız denetime tabi olma kriterleri değiştirilmiştir.

 

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’ın 3. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yapılan değişiklik uyarınca herhangi bir sektör sınırlaması olmaksızın aşağıda belirtilen kriterlerden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan anonim ve limitet şirketler Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetim yaptırmak zorundadırlar.

 

1. Aktif toplamı: 150 milyon TL. (Değişmeden önce 75 milyon TL idi)

2. Yıllık net satış hasılatı: 300 milyon TL. (Değişmeden önce 150 milyon TL idi)

3. Çalışan sayısı: 150 kişi.

 

8313 sayılı Karar, 1 Ocak 2024 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 6 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240406-6.pdf

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.