CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2023/093 - Oct. 12, 2023

Dijital Vergi Dairesinin Uygulama Usul ve Esasları Belirlendi

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2023/093 - 12 October 2023

Dijital Vergi Dairesinin Uygulama Usul ve Esasları Belirlendi

Dijital Vergi Dairesinin Uygulama Usul ve Esasları Belirlendi

07.10.2023 tarih ve 32332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 552 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Dijital Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Dijital Vergi Dairesine kullanıcı kodu ve şifre bilgileri kullanılarak dijital.gib.gov.tr adresi üzerinden veya Başkanlık tarafından oluşturulan mobil uygulama üzerinden giriş yapılacaktır.

Dijital Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirmesine imkân tanınan işlemler şu şekildedir;

 • Borç ödeme.
 • Mükellefiyet durum yazısı alınması.
 • Borç durum yazısı talebinde bulunulması.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dönem değişiklik bildiriminde bulunulması.
 • Vergi kimlik numarası doğrulama.
 • Vergi kimlik numarası sorgulama.
 • e-Vergi levhası sorgulama.
 • Re’sen terk sorgulama.
 • ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama.
 • Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama.
 • Yabancılar için vergi kimlik numarası doğrulama.
 • Yabancılar için potansiyel vergi kimlik numarası sorgulama.
 • e-Devlet alındı numarası ile sorgulama.
 • Özelge talep edilmesi.
 • Emanet hesaplarında bekleyen tutarlara ilişkin dilekçeler.
 • Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemler.

İnteraktif Vergi Dairesi ve İnternet Vergi Dairesi gibi uygulamalar üzerinden sunulan hizmetler belli bir plan dâhilinde Dijital Vergi Dairesine aktarılarak bu Sistem üzerinden sunulacaktır.

Dijital Vergi Dairesinde yapılan bir işlem sırasında herhangi bir belgenin mevzuatı gereğince ek yapılması gerekiyorsa, söz konusu belgenin taranmış hali veya çekilen fotoğrafı Sistem üzerinden verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere eklenebilecektir. Ek yapılan belgelerin vergi dairesine kâğıt ortamında ibrazının istenmesi durumunda söz konusu belgeler elektronik ortamda müracaat tarihini takip eden 15 gün içinde ilgili vergi dairesi başkanlığına/vergi dairesi müdürlüğüne evrak kayıt veya Sistem işlem numarası belirtilmek suretiyle elden ibraz edilebileceği gibi istenirse iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilecektir.

Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesi kapsamında vergi cezalarında indirim müessesesine ilişkin olarak, Dijital Vergi Dairesi üzerinden başvurusu yapılan indirim talepleri üzerine düzenlenen tahakkuk fişi Sistemden iletilecektir. Bu ileti tahakkuk fişinin muhatabına tebliği yerine geçer.

552 Sıra No.lu Tebliğin tamamına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231007-9.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.