CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2023/094 - Oct. 12, 2023

Elektrikli Şarj Hizmetinde Fatura Düzeni ve Bildirim Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2023/094 - 12 October 2023

Elektrikli Şarj Hizmetinde Fatura Düzeni ve Bildirim Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar

Elektrikli Şarj Hizmetinde Fatura Düzeni ve Bildirim Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar

07.10.2023 tarih ve 32332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 549, 550 ve 551 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile elektrikli şarj hizmetinde fatura düzeni ve bildirim yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bahse konu tebliğler ile getirilen düzenlemeler özet olarak ve maddeler halinde şu şekildedir;

  • YN (Yeni Nesil) Pompa ÖKC’nin (Ödeme Kaydedici Cihaz) ABÜ’sü (Ara Birim Ünitesi) ile pompa ünitesi arasındaki iletişime ilişkin bağlantıların mühürleme işlemi Başkanlık ve Türk Standardları Enstitüsü arasında yapılacak protokol çerçevesinde Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılacaktır.
  • Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecileri e-fatura uygulaması kapsamına alınmışlardır. 7 Ekim 2023 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla faaliyette bulunanlar 2 Ocak 2024 tarihine kadar, 7 Ekim 2023 tarihinden sonra faaliyete başlayanlar ise, faaliyete başladıkları tarih itibarıyla başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecileri, e-Fatura uygulamasına dâhil olmaları gereken tarihten itibaren söz konusu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirdikleri mal teslimi ve hizmet ifalarına istinaden kendilerine düzenleme zorunluluğu getirilen mali belgeleri, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutara bağlı olmaksızın, (mevzuatta belirtilen istisnai durumlar haricinde), elektronik belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura) olarak düzenlemek ve bunları elektronik ortamda iletmek zorundadır.
  • Elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın teslim anında düzenlenmesi uygun bulunmuştur. Bununla birlikte, şarj hizmeti verilecek kişilerle asgari altı aylık sözleşme düzenlenmesi, verilen her bir şarj hizmetine ilişkin bilgileri içerecek şekilde bir icmal hazırlanması ve bu icmallerin düzenlenecek faturaya eklenmesi ile bu kapsamda verilen şarj hizmetine ilişkin bilgilerin anlık olarak Başkanlık ile paylaşılması şartlarının sağlanmasına bağlı olarak, bu kapsamda verilen şarj hizmetlerine ilişkin olarak yedi günde bir fatura (katma değer vergisi açısından vergilendirme dönemi aşılmamak şartıyla) düzenlenebilecektir.
  • Şarj ağı işletmecileri, şarj istasyonlarından gerçekleştirilen şarj hizmetlerine ilişkin bilgiler ile bu hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgileri anlık olarak elektronik ortamda GİB Teknoloji sistemlerine bildirmek zorundadır.
  • Şarj ağı işletmecileri, elektronik ortamda bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu oldukları gibi bu bilgileri Başkanlığın belirlemiş olduğu format, standart ve bildirim yöntemine uygun olarak bildirmek zorundadırlar.
  • Sürekli bilgi verme yükümlülüğü kapsamında yapılacak ilk bildirim, teknik kılavuzların yayımlanmasını müteakip ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyuru ile belirlenen tarihte yapılacaktır.

549 Sıra No.lu Tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231007-6.htm

550 Sıra No.lu Tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231007-7.htm

551 Sıra No.lu Tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231007-8.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.