CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2022/111 - July 31, 2022

Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nün Döviz ve Dövize Endeksli Sözleşmeler Hakkında Paylaştığı Görüş

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2022/111 - 31 July 2022

Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nün Döviz ve Dövize Endeksli Sözleşmeler Hakkında Paylaştığı Görüş

Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’ne 26.07.2022 tarihinde verilen görüş, uygulamaya ilişkin tereddüt duyulan bazı hususları aydınlatmıştır.

 

Bahse konu görüşe göre;

 

  • Türkiye’de yerleşik kişilerce akdedilecek menkul satış sözleşmelerinde, sözleşme bedellerinin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin, döviz cinsinden kararlaştırılmış olsa dahi Türk parası ile ödenmesi ve kabul edilmesi zorunludur.
  • Gerek antrepoda satışta gerekse serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilmiş malın döviz ile yurt içinde bulunan firmalara veya acentelere satışında sözleşme bedellerinin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden kararlaştırılmış olsa dahi Türk parası ile ödenmesi ve kabul edilmesi zorunludur.
  • Uluslararası taşımacılığa ilişkin hizmet sözleşmelerinde ise ödemelerin döviz cinsinden yapılması mümkündür.

 

Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nün 26.07.2022 tarihli görüşüne ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://files.igmd.org.tr/doc/29072022-145221_2022-2219-cevabi-yazipdf.pdf

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.