CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2022/082 - June 7, 2022

Fuarların Düzenlendiği İç Alanlardaki İlan ve Reklamlara Vergi İstisnası

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2022/082 - 07 June 2022

Fuarların Düzenlendiği İç Alanlardaki İlan ve Reklamlara Vergi İstisnası

04.06.2022 tarih ve 31856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7408 sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “İstisna ve Muaflıklar” kenar başlıklı 14 üncü maddesine 11 inci bent eklenerek; Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlardan vergi alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Söz konusu istisna 4 Haziran 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

7408 sayılı Kanuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220604-1.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.