CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2023/100 - Nov. 14, 2023

Gecikme Zammı Oranı Aylık %3,5 Olarak Belirlenmiştir

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2023/100 - 14 November 2023

Gecikme Zammı Oranı Aylık %3,5 Olarak Belirlenmiştir

Gecikme Zammı Oranı Aylık %3,5 Olarak Belirlenmiştir

14.11.2023 tarih ve 32369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7782 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3,5 olarak belirlenmiştir.

Değişiklik öncesinde bahse konu oran her ay için %2,5 olarak uygulanıyordu.

7782 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231114-7.pdf

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.