CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2020/35 - April 6, 2020

KOBİ Kredi Desteklerinde Yeni Düzenleme

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2020/35 - 06 April 2020

KOBİ Kredi Desteklerinde Yeni Düzenleme

03.04.2020 tarih ve 31088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yürürlüğe girmiştir. Bu karar çerçevesinde;

 

  • Kararın kapsamı “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri” yerine “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler” olmuştur.
  • KOBİ tanımının referans mevzuatı 19.10.2005 tarih ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” olmuştur (Söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin “Sınıflandırmaya” ilişkin olduğunuz hatırlatırız).
  • KOSGEB’in banka ile yapacağı protokolde belirtilecek kredi finansman giderleri, geri ödemesiz KOSGEB desteği niteliğinde olacaktır. KOBİ’lere kullandırılacak krediler için bankalarla yapılacak protokollerde bankanın uygulayacağı komisyon ve diğer masraflar KOBİ’lerin lehine olacak şekilde KOSGEB ile banka arasında müşterek olarak belirlenecektir. Bankalar müştereken belirlenenler dışında değişik isimler altında KOBİ’lerden masraf ve komisyon alamayacaktır.
  • Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin faizi için KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti, her bir destek programı kapsamında işletme başına 300.000 TL’den, 3.000.000 TL’ye yükseltilmiştir.
  • Kullandırılacak kredilerin vadesinde üst limit 48 aydan 60 aya çıkarılmıştır.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na sirkülerimizin devamından ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

Dokümanı İndir