CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/057 - April 4, 2021

Kobiler için Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Teklif Çağrısı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/057 - 04 April 2021

Kobiler için Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Teklif Çağrısı

KOSGEB’in resmi internet sitesinde yapılan duyuru ile Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı ilk çağrısına çıkıldığı ilan edilmiştir. Proje Teklif Çağrısının genel amacı; orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren küçük işletmelerle ve orta büyüklükteki işletmelerin, kritik teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin nitelikli bir şekilde desteklenerek uygulamaya geçirilmesinin sağlanmasıdır. Proje teklif çağrısına ilişkin temel bilgiler şu şekildedir;

 

  • 25 Mart – 18 Mayıs 2021 (Başvuru Tarihleri)

20 Mayıs – 24 Mayıs 2021 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri)

  • Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı (Hedef Birinci Sektör)

Motorlu Kara Taşıtları İçin Parça Ve Aksesuar İmalatı (Hedef Birinci Sektör)

Akümülatör ve Pil İmalatı (Hedef Birinci Sektör)

Elektrikli ve/veya Hidrojen İle Çalışan Motorlu Kara Taşıtları (Birinci Sektör Konusu)

Pil (batarya) Teknolojisi (Birinci Sektör Konusu)

Yakıt Hücresi (Birinci Sektör Konusu)

Elektronik Bileşenlerin ve Devre Kartlarının İmalatı (Hedef İkinci Sektör)

İletişim Ekipmanlarının İmalatı (Hedef İkinci Sektör)

Tüketici Elektroniği Ürünlerinin İmalatı (Hedef İkinci Sektör)

Ölçme, Test ve Seyrüsefer Amaçlı Alet ve Cihazlar ile Saat İmalatı (Hedef İkinci Sektör)

5G ve Ötesi Teknolojiler Dâhil Olmak Üzere Yerli Elektronik Haberleşme Şebeke ve Altyapı Bileşenleri Kapsamında Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri (İkinci Sektör Konusu)

  • Başvuru formunda yer alan “Projeye Konu Ürünün Ait Olduğu Sektörün NACE Kodu” ile “İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün NACE Kodu” nun uyumlu olması gerekmektedir.
  • Projeye KOSGEB veri tabanında kayıtlı, KOBİ beyannamesi onaylı olan ve başvuru tarihi itibariyle küçük işletme veya orta büyüklükteki işletme ölçeğinde olanlar başvurabilecektir. Mikro işletmelerin söz konusu proje başvurmaları mümkün değildir.
  • Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösteren işletmeler projeye başvurabilecektir.
  • Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 24 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenecektir.
  • Destek üst limiti; küçük işletmeler için 1.500.000 TL, orta büyüklükteki işletmeler için 6.000.000 TL’dir.
  • Çağrı kapsamındaki destekler şu şekildedir;

 

 

Küçük İşletme Destek Üst Limiti

Orta Büyüklükteki İşletme Destek Üst Limiti

Nitelikli Personel

₺300.000

₺500.000

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı

₺400.000

₺2.000.000

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı (Geri Ödemeli)

₺400.000

₺3.000.000

Sınai Mülkiyet Hakları

₺150.000

₺200.000

Test-Analiz ve Belgelendirme

₺150.000

₺200.000

Proje Danışmanlık

₺40.000

₺40.000

Eğitim

₺40.000

₺40.000

Proje Tanıtım

₺30.000

₺30.000

Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti

₺40.000

₺40.000

 

  • Destek oranı; tüm bölgelerde %75’tir.  Nitelikli personel giderlerinde bu oran %100 olarak uygulanır. Yerli malı belgesi ile tevsik edilen kalemlerde destek oranlarına %15 ilave edilir.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Teklif Çağrısının tam metnine ulaşmak için buraya tıklayınız.

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir