CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/079 - May 6, 2021

Mart 2021 Sigorta Primleri KDV İade Alacağından Mahsup Suretiyle 31 Mayıs 2021’e Kadar Ödenebilir

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/079 - 06 May 2021

Mart 2021 Sigorta Primleri KDV İade Alacağından Mahsup Suretiyle 31 Mayıs 2021’e Kadar Ödenebilir

04.05.2021 tarih ve E-51592363-010.07.01-24685977 sayılı SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Genel Yazısı ile Mart 2021 dönemine ait sigorta primlerinin KDV iade alacağından mahsup edilmesi suretiyle ödeme tarihine ilişkin önemli belirleme ve açıklama yapılmıştır.

 

5510 sayılı Kanunun 88/13 maddesi hükmü uyarınca; ücretleri her ayın 1’i ila 30’u arasında ödenen 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden bir defaya mahsus olmak üzere, 2021/Mart dönemine ilişkin sigorta prim borcunun KDV iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde, ödeme süresi 31.05.2021 (otuzuncu gün Pazar gününe denk geldiğinden) olarak belirlenmiştir.

 

Bir başka deyişle, 2021/Mart dönemine ilişkin KDV iade alacağından mahsup yöntemiyle ödenen primlerin 31 Mayıs 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) SGK hesaplarına intikal etmiş olması halinde yasal süresinde ödenmiş kabul edilecektir.

 

Söz konusu Genel Yazı’nın tam metnini indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir