CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2023/102 - Nov. 20, 2023

Sadece Elektrik Motorlu Olan Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Tutarlarında Değişiklik

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2023/102 - 20 November 2023

Sadece Elektrik Motorlu Olan Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Tutarlarında Değişiklik

Sadece Elektrik Motorlu Olan Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Tutarlarında Değişiklik

18.11.2023 tarih ve 32373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan “Diğerleri- Sadece Elektrik Motorlu Olanları” satırı altındaki mallardan, sadece elektrik motorlu olan, motor gücü 160kW’ı geçmeyen ve %10 oranında vergiye tabi binek otomobilleri için özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahı yeniden belirlenerek, 1.250.000 TL’den 1.450.000 TL’ye yükseltilmiştir.

7803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231118-15.pdf

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.