CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2023/101 - Nov. 14, 2023

Tecil Faizi Oranı Yıllık %36 Olarak Belirlenmiştir

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2023/101 - 14 November 2023

Tecil Faizi Oranı Yıllık %36 Olarak Belirlenmiştir

Tecil Faizi Oranı Yıllık %36 Olarak Belirlenmiştir

14.11.2023 tarih ve 32369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7)” ile yıllık %24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık %36 olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede, 14 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %36 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

14 Kasım 2023 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bahse konu tarihten önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının uygulanması gerekmektedir.

Öte yandan, 14 Kasım 2023 tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, 14 Kasım 2023 tarihine kadar eski tecil faizi oranı, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %36 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

7 Sıra No.lu Tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231114-14.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır