CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/112 - July 5, 2021

Temmuz 2021 Sonrası Elektronik Belgeler BA&BS Bildirimlerine Konu Edilmeyecek

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/112 - 05 July 2021

Temmuz 2021 Sonrası Elektronik Belgeler BA&BS Bildirimlerine Konu Edilmeyecek

Bilindiği üzere 25.01.2021 tarih ve 31375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 523 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 396 sıra No.lu Tebliğde değişiklik yapılarak mal ve hizmet alımlarının Form BA ve Form BS ile bildirilmesine ilişkin esaslara ilişkin yeni düzenlemeler getirilmişti.

 

Söz konusu düzenlemeler özet olarak şu maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir.

 

  • Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.
  • Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.
  • Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

 

Konuya ilişkin örnekleri de içeren 523 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210125-11.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.