CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2020/143 - Nov. 15, 2020

TEYDEB Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda Önemli Değişiklikler

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2020/143 - 15 November 2020

TEYDEB Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda Önemli Değişiklikler

 

TÜBİTAK TEYDEB resmi internet sitesinde yapılan açıklama ile hali hazırda üç farklı Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu tek bir Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu olarak güncellenmiştir. TEYDEB kapsamında yürütülen destek programları için Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu 01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Söz konusu Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu TEYDEB tarafından yürütülen aşağıda belirtilen destek programlarını kapsayacaktır.

 

  • Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1501)
  • Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı (1505)
  • KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (1507)
  • ç) Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1509)
  • Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı (1511)
  • Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) (1512)
  • Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı (1513)
  • Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı (1515)
  • Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı (1601)
  • Yenilik Destek Programı

 

Mali Rapor Hazırlama Kılavuzundaki ekonomik fizibilite raporu desteği 1 Temmuz 2019 tarihinden sonraki proje başvurularında,  yerli malı belgesine sahip olanlar için ek destek 1 Ekim 2019 tarihinden sonra sunulan dönemlerde ve senet karşılığı ön ödeme de 1 Temmuz 2019 tarihinden sonra destek kararı verilen projelerde uygulanacaktır. Ayrıca, serbest muhasebeci mali müşavirlerle ilgili hükümler de 18 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerlidir. Mevcut Mali Rapor Hazırlama Kılavuzları 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacağından, Kurumun resmi internet sitesinde yer alan programların altında yer alan Mali Rapor Hazırlama Kılavuzları ve Gider Formları 1 Ocak 2021 tarihinden sonra güncellenecektir.

 

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunun tam metninin indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

Dokümanı İndir