CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2022/083 - June 14, 2022

Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı %10’a Yükseltildi

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2022/083 - 14 June 2022

Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı %10’a Yükseltildi

11.06.2022 tarih ve 31863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tüketici kredilerinde BSMV oranı %10 olarak belirlenmiştir. Karar öncesinde bahse konu oran %5 idi.

 

Söz konusu Karar, 11 Haziran 2022 tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredilerine uygulanacaktır.

 

5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220611-9.pdf

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.