CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2023/098 - Nov. 2, 2023

Vergi Davalarının Danıştay’da Temyiz Edilmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2023/098 - 02 November 2023

Vergi Davalarının Danıştay’da Temyiz Edilmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Vergi Davalarının Danıştay’da Temyiz Edilmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Bilindiği gibi İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 46 ncı maddesinin b fıkrası hükmü gereğince, Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin konusu yüz bin Türk lirasını aşan (yeniden değerleme sonrası 2023 yılı için 581.000 TL) vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında açılan davalar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştay’da, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilmekteydi.

Bahse konu hükme ilişkin Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi’nin Anayasa’nın 2, 10, 13, 36 ve 37 inci maddelerine aykırılık itirazı üzerine, Anayasa Mahkemesi 26.07.2023 tarihli ve E.:2023/36 K.:2023/142 sayılı Kararı ile bahse konu bendi iptal edilmiştir. İptal kararı 13.10.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 9 ay sonra (13.07.2024 tarihinde) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Anayasa Mahkemesi Kararı’na ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231013-7.pdf

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.