CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2022/085 - June 16, 2022

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği’nde Değişiklik

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2022/085 - 16 June 2022

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği’nde Değişiklik

16.06.2022 tarih ve 31868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)” ile bahse konu Tebliğ’in “III- Diğer Mali İşlemler” başlıklı bölümünün “Yetkili Müesseselerce Yapılan İşlemler” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “3.000 Amerikan Doları” ibaresi “5.000 Amerikan Doları” olarak değiştirilmiştir.

 

Buna göre yetkili müesseseler, 5.000 Amerikan Doları veya muadili efektif/döviz alış ve satış işlemlerinde ve müşterileriyle yapacakları sözleşmelerde işlem ve sözleşmeleri yapmadan önce vergi kimlik numaralarının tespiti ve kullanımı ile ilgili işlemleri de yapacaklardır. Bu madde hükmü bankalar, özel finans kurumları ve posta merkezleri için de geçerlidir.

 

Söz konusu değişiklik, 16 Haziran 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

 

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.