CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2024/37 - May 22, 2024

Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2024/37 - 22 May 2024

Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik

Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik

 

21.05.2024 tarih ve 32552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)” ile Elektronik Defter Tebliği’nde değişiklikler yapılmıştır.

 

e-Defter  ve  berat  dosyalarının  oluşturulma,  NES  veya  Mali  Mühürle  zaman  damgalı imzalama/onaylama ve berat dosyalarını e-Defter uygulamasına yükleyerek GİB onaylı halini alma süreleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

 

  • Aylık yükleme tercihinde bulunan mükellefler açısından izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar yapılması gereken bu işlemler için 10 gün ilave süre tanınarak süre izleyen dördüncü ayın 10 uncu günü akşamına kadar,
  • Geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunan mükellefler açısından geçici vergi beyanında bulunulan dönemin sonuna kadar tanınan süre; 10 gün uzatılarak geçici vergi dönemini izleyen ayın 10 uncu günü sonuna kadar, uzatılmıştır.

 

Bahse konu değişiklik 2024/1 dönemi için oluşturulacak e-Defterlerden başlamak ve bu dönem ile bu dönemi takip eden dönemlere uygulanmak üzere 21.05.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konuyla ilgili Teknik Kılavuzda güncelleme yapılması beklenmektedir.

 

21.05.2024 tarihi itibariyle e-Deftere geçme zorunluluğu olduğu halde e-Defter uygulamasına geçmemiş olan mükelleflerin e-Defter hesapları mükelleflere yapılacak bildirim tarihini izleyen ay başından itibaren olmak üzere re’sen açılacağı ve bu ay başından itibaren kâğıt ortamda tutulan defter tutulmaması gerektiği, tutulan kâğıt ortamdaki defterlerin geçersiz sayılacağı belirtilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240521-5.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.