CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2023/096 - Nov. 2, 2023

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları Artırıldı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2023/096 - 02 November 2023

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları Artırıldı

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları Artırıldı

 

01.11.2023 tarih ve 32356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto faiz oranı yıllık %35,75 (değişiklik öncesinde %30,75 idi), avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı ise yıllık %36,75 (değişiklik öncesinde %31,75 idi) revize edilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231101-3.pdf

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.