CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2023/097 - Nov. 2, 2023

Sermaye Kaybı veya Borca Batık Olma Hesaplamalarında Kur Farkı Zararları 1 Ocak 2025 Tarihine Kadar Dikkate Alınmayacak

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2023/097 - 02 November 2023

Sermaye Kaybı veya Borca Batık Olma Hesaplamalarında Kur Farkı Zararları 1 Ocak 2025 Tarihine Kadar Dikkate Alınmayacak

Sermaye Kaybı veya Borca Batık Olma Hesaplamalarında Kur Farkı Zararları

 

1 Ocak 2025 Tarihine Kadar Dikkate Alınmayacak

 

31.10.2023 tarih ve 32355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesi çerçevesinde sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, 1 Ocak 2025 tarihine kadar (değişiklik öncesi 1 Ocak 2024 idi) henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmayabilir. Bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama yapılır. Yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durum bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterilecektir.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231031-3.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.