CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2024/22 - March 12, 2024

SGK Gecikme Cezası Oranı %3 Olarak Belirlendi

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2024/22 - 12 March 2024

SGK Gecikme Cezası Oranı %3 Olarak Belirlendi

SGK Gecikme Cezası Oranı %3 Olarak Belirlendi

 

12.03.2024 tarih ve 32487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 8256 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89’uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan SGK’nın prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmediğinde, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %2 olarak uygulanan gecikme cezası oranı %3 ‘e çıkarılmıştır.

 

8256 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/03/20240312-18.pdf

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.