CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2024/35 - May 22, 2024

Tecil Faizi Oranı Artırıldı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2024/35 - 22 May 2024

Tecil Faizi Oranı Artırıldı

Tecil Faizi Oranı Artırıldı

 

21.05.2024 tarih ve 32552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 8) ile yıllık %36 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 21.05.2024 tarihinden itibaren yıllık %48 olarak belirlenmiştir.

 

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden 21.05.2024 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %48 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

 

21.05.2024 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bahse konu Tebliğin yayımı tarihi olan 21.05.2024’den önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının uygulanması gerekmektedir.

 

Öte yandan, 21.05.2024 tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, 21.05.2024 tarihine kadar eski tecil faizi oranı, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %48 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240521-10.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.