CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/96 - 31 Temmuz 2020

31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Kira Ödemelerinde Stopaj İndirimi

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/96 - 31 Temmuz 2020

31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Kira Ödemelerinde Stopaj İndirimi

 

 

 

 

31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yer alan stopaj oranlarına ilişkin 12.01.2009 tarih ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Karar ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinde yer alan kesinti oranlarına ilişkin 12.01.2009 tarih ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Karar’da değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır;

 

  • Gayrimenkul sermaye iradı kapsamındaki mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %10 (eski oran %20 idi),
  • Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10 (eski oran %20 idi),
  • Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden  %10 (eski oran %20 idi),
  • Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10 (eski oran %20 idi).

Bahse konu değişiklikler 31 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecek ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) nakden veya hesaben yapılan ödemelerde uygulanmak üzere yürürlükte kalacaktır.

2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Consulta olarak sunduğumuz hizmetlere göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.