Vergi Takvimi


OCAK VERGİ TAKVİMİ

11 Ocak 2021

• 16-31 Aralık 2020 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

12 Ocak 2021

• 16-31 Aralık 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

15 Ocak 2021

• Aralık 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 Ocak 2021

• Aralık 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Ocak 2021

• 1-15 Ocak 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

26 Ocak 2021

• 1-15 Ocak 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

• Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

ŞUBAT VERGİ TAKVİMİ

1 Şubat 2021

• 2020 Yılında Kullanılan Defterlerin 2021 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

• 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi

• 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu Başvuru Süresi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Aralık 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

• Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

• Yıllık Harçların Ödemesi

9 Şubat 2021

• 16-31 Ocak 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

10 Şubat 2021

• 16-31 Ocak 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

15 Şubat 2021

• Ocak 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

17 Şubat 2021

• 2020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 2020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

22 Şubat 2021

• 2021 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı

• Ocak 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Şubat 2021

• 1-15 Şubat 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

25 Şubat 2021

• 1-15 Şubat 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

26 Şubat 2021

• 2019 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)

• Ocak 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

MART VERGİ TAKVİMİ

1 Mart 2021

• 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi

• 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 1. Taksit (Peşin) Ödemesi

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi

• Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Ocak 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

9 Mart 2021

• 16-28 Şubat 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

10 Mart 2021

• 16-28 Şubat 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

15 Mart 2021

• Şubat 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

22 Mart 2021

• Şubat 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Mart 2021

• 1-15 Mart 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

25 Mart 2021

• 1-15 Mart 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

26 Mart 2021

• Şubat 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Mart 2021

• 2020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi

• 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi

• 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 2. Taksit Ödemesi

• Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. GV Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. GV Mükelleflerinin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. GV Mükelleflerinin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Yıllık Beyannamenin Verilmesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Şubat 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

NİSAN VERGİ TAKVİMİ

9 Nisan 2021

• 16-31 Mart 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

12 Nisan 2021

• 16-31 Mart 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

15 Nisan 2021

• Mart 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Mart 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Mart 2021 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Mart 2021 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 Nisan 2021

• Mart 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Nisan 2021

• 1-15 Nisan 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Mart 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

• Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi (GVK 98. Mad. 3. Fık. Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

27 Nisan 2021

• 1-15 Nisan 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

30 Nisan 2021

• 2020 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

• Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. KV Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. KV Mükelleflerinin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. KV Mükelleflerinin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

• Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

MAYIS VERGİ TAKVİMİ

10 Mayıs 2021

• 16-30 Nisan 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

11 Mayıs 2021

• 16-30 Nisan 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

17 Mayıs 2021

• 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 Mayıs 2021

• Nisan 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Mayıs 2021

• 1-15 Mayıs 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

26 Mayıs 2021

• 1-15 Mayıs 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

• GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Mayıs 2021

• 2020 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil)

• 2020 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması

• 2020 Yılına Ait Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü

• 2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

• 2021 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

• 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi

• 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Şubat 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

• Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Şubat 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Nisan 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi

HAZİRAN VERGİ TAKVİMİ

9 Haziran 2021

• 16-31 Mayıs 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

10 Haziran 2021

• 16-31 Mayıs 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

15 Haziran 2021

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

21 Haziran 2021

• Mayıs 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Haziran 2021

• 1-15 Haziran 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

25 Haziran 2021

• 1-15 Haziran 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

28 Haziran 2021

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

30 Haziran 2021

• 2020 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 Yılına İlişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Yurt Dışı ve Yurt İçi Bazı Varlıkların Bildirilmesi

TEMMUZ VERGİ TAKVİMİ

9 Temmuz 2021

• 16-30 Haziran 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

12 Temmuz 2021

• 16-30 Haziran 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

16 Temmuz 2021

• Haziran 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

26 Temmuz 2021

• 1-15 Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

• Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

27 Temmuz 2021

• Haziran 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı

28 Temmuz 2021

• Haziran 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi

30 Temmuz 2021

• 1-15 Temmuz 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

AĞUSTOS VERGİ TAKVİMİ

2 Ağustos 2021

• 2020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

• 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi

• 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

• Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

• Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

10 Ağustos 2021

• 16-31 Temmuz 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

• 16-31 Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

16 Ağustos 2021

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

17 Ağustos 2021

• 2021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 2021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Ağustos 2021

• Temmuz 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Ağustos 2021

• 1-15 Ağustos 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

25 Ağustos 2021

• 1-15 Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

26 Ağustos 2021

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Ağustos 2021

• 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 2. Taksit Ödemesi

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

EYLÜL VERGİ TAKVİMİ

9 Eylül 2021

• 16-31 Ağustos 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

10 Eylül 2021

• 16-31 Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

15 Eylül 2021

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 Eylül 2021

• Ağustos 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Eylül 2021

• 1-15 Eylül 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

27 Eylül 2021

• 1-15 Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

30 Eylül 2021

• 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

EKİM VERGİ TAKVİMİ

11 Ekim 2021

• 16-30 Eylül 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

• 16-30 Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

15 Ekim 2021

• Eylül 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 Ekim 2021

• Eylül 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Ekim 2021

• 1-15 Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

26 Ekim 2021

• 1-15 Ekim 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

KASIM VERGİ TAKVİMİ

1 Kasım 2021

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Eylül 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

• Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

9 Kasım 2021

• 16-31 Ekim 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

10 Kasım 2021

• 16-31 Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

15 Kasım 2021

• Ekim 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

17 Kasım 2021

• 2021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 2021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

22 Kasım 2021

• Ekim 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Kasım 2021

• 1-15 Kasım 2021 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

25 Kasım 2021

• 1-15 Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

26 Kasım 2021

• Ekim 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

30 Kasım 2021

• 2020 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi

• 2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

• 2021 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

• 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Ekim 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Eylül 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi

ARALIK VERGİ TAKVİMİ

9 Aralık 2021

• 16-30 Kasım 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

10 Aralık 2021

• 16-30 Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

15 Aralık 2021

• Kasım 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 Aralık 2021

• Kasım 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Aralık 2021

• 1-15 Aralık 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

27 Aralık 2021

• 1-15 Aralık 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Aralık 2021

• 2020 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)

• 2020 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi

• 2022 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Eylül 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Kasım 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

2022

31 Ocak 2022

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

28 Şubat 2022

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

31 Mart 2022

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. GV Mükelleflerinin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. GV Mükelleflerinin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

5 Mayıs 2022

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. KV Mükelleflerinin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. KV Mükelleflerinin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Dokümanı İndir

Çözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik
robusta
GRC Legal