None

Sürdürebilirlik Danışmanlığı

Sürdürebilirlik Danışmanlığı

Sanayileşme ile oluşan çevre kirliliği, iklim krizi ve artan toplumsal duyarlılık, bu alanda yeni yasal çerçeveleri, değişen müşteri davranışlarını ve yatırım anlayışlarını beraberinde getirmiş ve kurumsal sürdürülebilirlik kavramını stratejik planlamanın odağına yerleştirmiştir. 

Sürdürülebilirlik Nedir? 

Sürdürülebilirliğin çok sayıda tanımı olsa da Birleşmiş Milletler tarafındanbugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini kısıtlamadan karşılamakolarak tanımlanmaktadır. 

Kurumsal sürdürülebilirlik ise organizasyonumuzun tüm paydaşları için değer yaratırken çevresel, sosyal ve ekonomik risk ve fırsatları yönetebilen ve tüm faaliyetlerindeÇevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişimboyutlarını gözeten, dirençli bir kurum olma yolunda sürekli dönüşmektir. 

ESG Nedir? 

İngilizce’deEnvironmental, Social and Governancekısaca ESG olarak kullanılan bu terim: Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim anlamına gelen; sürdürülebilirliğe sadece çevresel perspektiften bakmak yerine, kurum faaliyetlerinin etkilediği sosyal ve kurumsal yönetişim boyutlarını da kapsayan bütünsel bir yaklaşımdır. 

Çevresel Boyut: Kurumun ekosistem ile olan etkileşimini ele alır, kullanılan enerji kaynaklarını, yaratılan atık ve çevre kirliliğini ve kurumun faaliyetlerinin biyoçeşitliliğe olan etkilerini içerir. 

Sosyal Boyut: Kurumun çalışan sağlığı ve güvenliğine verdiği önem, sosyal sorumluluk çalışmaları ve yerel topluluklarla etkileşimi, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığa ilişkin aktivitelerini içerir. 

Kurumsal Yönetişim Boyutu: Kurumun yönetişim organları, paydaşlara açıklanan bilgilerin şeffaflık ve doğruluğu konusundaki hassasiyeti ve bunlara ilişkin politikaları içerir. 

ESG’nin Şirketler İçin Önemi: 

Kurumsal sürdürülebilirlik misyonunu kurum faaliyetlerinin ve kültürünün merkezine yerleştiren, bu alanda sürekli gelişim taahhüdüne sadık kalan kurumlar yasal uyumun yanı sıra, iyi uygulamalar sayesinde: maliyet düşüşü, verimlilik artışı, çalışan memnuniyeti ve bağlılığında artış, marka algısı gelişimi ve inovasyon alanlarında önemli ilerlemeler kaydedebilmektedir. 

Öte yandan, global alanda giderek önem kazanan sürdürülebilirlik gündemi: Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Direktifi (CSRD), Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS), Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) gibi regülasyon, uygulama ve raporlama standartlarını beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler, Türkiye’de faaliyet gösteren kurumsal şirketlere ve AB ülkelerine ihracat yapan veya bu ülkelerde faaliyet gösteren şirketlere sürdürülebilirliğe ilişkin çeşitli bilgileri izleme ve raporlama zorunluluğu getirmiştir. 

Yaklaşımımız: 

Consulta olarak sürdürülebilirlik alanında “one-size-fits all” yaklaşımlara inanmıyoruz, bu nedenle sektörünüzün dinamiklerine ve şirketinizin özgün ihtiyaçlarına göre yol haritamızı birlikte şekillendiriyoruz.  

Yaklaşımımız, dünya standartlarına ve TSRS’ye uygun şekilde sürdürülebilirliğe ilişkin yönetişim, strateji, risk & fırsatlar ve ilgili metrik ve hedefler arasındaki bağlantıları gözeten ve bunların organizasyonun değer zinciri, modeli ve paydaşları olan etkileşimine uygun, kapsamlı, bütünsel ve analitik çözümler geliştirmektir. 

 

Sürdürülebilirlik Alanındaki Hizmetlerimiz: 

  • Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi 

Kurumun finansal performansını ve paydaşlarını gözeten, sürdürülebilirlik hedefleri, sektör dinamikleri, değer zinciri ve modeline uygun, özelleştirilmiş kurumsal sürdürülebilirlik stratejileri oluşturuyoruz. 

  • Sürdürülebilirlik Risk & Fırsat Değerlendirme ve Önceliklendirme 

Faaliyet gösterdiğiniz bölge, sektör ve değer zincirinizden kaynaklı oluşabilecek sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarını belirliyor, bunları tüm paydaşların katılımı ile önceliklendirmek için matrisler oluşturuyor ve kurumunuzda bu çalışmaların tekrarlanabilir olması için kapasite geliştirme çalışmaları yapıyoruz. 

  • Digitopia ile Sürdürülebilirlik Olgunluk Değerlendirmesi (SMI) 

Global iş ortağımız Digitopia ile birlikte Sürdürülebilirlik Olgunluk Değerlendirmesi (SMI) gerçekleştirerek kurumunuzun sürdürülebilirlik alanındaki mevcut durumunu ve ulaşmak istediğiniz durumu belirliyor, gap analizleri ile şekillendirdiğimiz yol haritaları sayesinde kurumunuzu gelmek istediğiniz noktaya taşıyoruz. 

  • TSRS Raporlaması 

Kurumunuzu Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarındaki 4 ana başlıkta inceliyor ve bu standarda uygun raporlama hizmeti ve keşif sırasında tespit edilen gelişim alanlarına yönelik iyileştirmeler sunuyoruz. 

  • Kurumsal Eğitimler 

Kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarının kalıcı olması için kurum içi aktörlerin bilinçlenmesi kritik önem taşımaktadır, bu kapsamda sürdürülebilirliğe ilişkin çok sayıda konuda bilinçlenme ve kapasite geliştirmeye yönelik eğitimler sunuyoruz. 

 

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam